Hyppää sisältöön

Suomalainen Rahapeliyhdistys ry

Suomalaisen Rahapeliyhdistys ry:n tavoitteena on edistää tietämystä ja keskustelua rahapeleistä alan toimintatapojen kehittämiseksi edelleen Suomessa sekä jakaa riippumatonta tietoa eri toimintamalleista ja niiden toimivuudesta.

Yhdistyksen tarkoituS

Yhdistyksen tarkoituksena on koota rahapelinalan toimijat ja asiantuntijat yhteen yhden yhdistyksen alle sekä edistää tietämystä ja keskustelua rahapeleistä alan toimintatapojen kehittämiseksi edelleen Suomessa.

Yhdistys tuottaa monipuolisesti asiantuntevaa, ajantasaista ja riippumatonta tietoa rahapelaamiseen ja sen järjestämiseen sekä toimintamalleihin liittyen. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun koskien alan kehitystä Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa tietoa rahapelaamisesta julkaisten informatiivisia kirjoituksia rahapelaamiseen liittyen. Yhdistys seuraa rahapelialan taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tarvittaessa antaa lausuntoja ja selvityksiä sekä järjestää asiaan liittyen mm. paneelikeskusteluja.

Puheenjohtajan tervehdys

Suomen rahapelimarkkinat ovat muutoksen kourissa. Monopoliaseman turvin kaikkea rahapelitoimintaa hoitavan uuden Veikkauksen taival on ollut paljon kivikkoisempi kuin kukaan odotti sen olevan. Yhtiön tuottotaso on pudonnut vuoden 2016 luvuista noin 40 prosenttia, eikä virallisissa peliongelmamäärissä ainakaan vielä ole näkynyt merkittävää laskua. Suomen valtion asettamat tavoitteet toiminnalle ovat siis jääneet saavuttamatta.

Nykyisenkaltainen kehitys ei voi jatkua pitkään. Myös Suomen hallitus ymmärsi tämän ja päätti tehdä muutoksia rahapelitoimintaa säätelevään arpajaislakiin, jonka uusi versio saatiin voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. Valitettavasti lain valmisteluprosessi keskittyi ainoastaan olemassa olevan monopolijärjestelmän ylläpitämiseen sen sijaan, että muita vaihtoehtoja olisi edes tutkittu.

Uuden arpajaislain vaikutuksista voidaan vetää johtopäätöksiä viimeistään vuoden 2023 alkupuolella, juuri sopivasti ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Oletettavaa on, että tulokset eivät tule olemaan erityisen hyviä. Tämän seurauksena on todennäköistä, että Suomessa aloitetaan uudelleen rahapelijärjestelmän vaihtoehtojen selvitystyö. Tässä työssä on erittäin tärkeää, että päättäjillä on käytössään riittävä ymmärrys vaihtoehtojen vaikutuksesta tärkeisiin muuttujiin kuten peliongelmien määrään, rahapelituottoihin, markkinaosuuksiin ja järjestelmän hyväksyttävyyteen asiakkaiden silmissä.

Ymmärrys vaatii monipuolista ja neutraalia faktatietoa. Tällaisen tiedon puute on ollut suuri este sille, ettei monopolijärjestelmän todellisia vaihtoehtoja ole edes vakavasti harkittu. Rahapelijärjestelmää koskevien tietojen lähteenä on Suomessa totuttu pitämään Veikkausta, jossa on varmasti tarvittava tietotaito, mutta toisaalta kyse on aina myös liiketoiminnasta, joten yhtiö pyrkii aina edistämään ensisijaisesti omaa etuaan.
Suomalainen Rahapeliyhdistys ry pyrkii täyttämään tämän aukon ja jakamaan monipuolista ja mahdollisimman neutraalia tietoa rahapelitoiminnan eri näkökulmista.

Tavoitteenamme on auttaa Suomea tekemään seuraavasta rahapelijärjestelmästämme maailman paras!

 

Jari vähänen
Suomalainen Rahapeliyhdistys ry Puheenjohtaja

Haku